Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o.

Ľudovíta Čuláka 1766/5B

949 01 Nitra


IČO: 512 37 741

DIČ: 2120738785

Riaditeľ: PhDr. Blažej Slabý, CSc.