O nás

EI-RR, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt európskych spoločenstiev so zameraním na regionálny rozvoj: 

  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
  • služby v šírení osvety, organizovanie vzdelávania, seminárov, školení, konferencií, kurzov, stretnutí a besied,
  • organizovanie prezentácií, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí,
  • služby cestovného ruchu na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
  • služby a poradenstvo na podporu sprostredkovania zamestnania na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
  • poradenstvo v oblasti vzdelávania pri zabezpečovaní zamestnancov na trhu práce 
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb spätých s regionálnym rozvojom v európskom priestore.Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o.

Ľudovíta Čuláka 1766/5B

949 01 Nitra


IČO: 512 37 741

DIČ: 2120738785

Riaditeľ: Ing. Martin Mňahončák, PhD.