Obnova parku v Oponiciach

EI-RR, n.o. nadviazala na spoluprácu s Chateau Appony  v roku 2018 formou realizácie spoločného projektu „Deň detí v Oponiciach“, ktorého hlavnou úlohou je okrem zábavy, priniesť deťom vždy nové vzdelávacie, historické či praktické podnety pre ich rozvoj v duchu hesla rodu Apponiovcov „Študuj a vzdelávaj sa zadarmo“. Hlavným ťahákom kaštieľa a priľahlého parku je zrekonštruovaná knižnica, ktorú spoločnosť prevádzkuje na vlastné náklady a prinavrátila tak knihy Národného múzea v Martine do nádherného miesta.

EI-RR, n.o. a Chateau Appony začali spoluprácu najmä z dôvodu obnovy a podpory rozvoja Národných kultúrnych pamiatok v podobe parku a pivníc pod kaštieľom, ktoré sa nachádzajú medzi mestami Nitra a Topoľčany na západnom Slovensku na okraji pohoria Tríbeč. Areál má rozlohu 9ha a nachádza sa tu zrekonštruovaná historická budova kaštieľa Apponiovcov s knižnicou.

Park založili členovia rodiny Apponiovcov, ktorý si výsadbou vzácnych drevín chceli pripomenúť svoje nákladné výpravy do ďalekých a exotických krajín a zároveň im mali vysadené dreviny a rastliny slúžiť ako dôkaz o ich bonitnom majetku. Mnohé dreviny prežili dodnes avšak postupne vekom prirodzene odumierajú bez cudzieho zavinenia. Keďže sme si spoločne stanovili ciele pri obnove parku a pivníc, podpore dobrovoľníctva a rozvoji cestovného ruchu, zapojili sme sa (EI-RR, n.o. a Chateau Appony) do výzvy Interreg a to konkrétne do projektu cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Maďarskej republiky spolu s Maďarským mesto /Dendéš/. Projekt bol vysoko hodnotený no z dôvodu nedostatku finančných zdrojov je na čakacej listine.

EI-RR, n.o. vo svojej rozvíjajúcej činnosti taktiež nadväzuje na bohaté skúsenosti jej kľúčových lídrov v oblasti činnosti verejnoprospešných organizácií. Inštitút postupne pre svoju prácu získava ďalších nových dobrovoľníkov s bohatou praxou v najrôznejších oblastí činnosti mimovládnych organizácií, a to hlavne v oblasti práce s mládežou, športu a rekreácie, vzdelávania, prevencie závislostí, podpory handicapovaných skupín obyvateľstva a ochrany životného prostredia. EI-RR, n.o. sa aktívne zapojila do projektu „Naše mesto 2020“, ktorého výstupom boli dobrovoľnícke práce v parku.

Začíname realizovať aj prvé aktivity v oblasti prípravy a výchovy mladých odborníkov pre činnosť mimovládnych organizácií a rozvoja tretieho sektora v Slovenskej republike.