Pomoc utečencom z Ukrajiny a tretích krajín

My, dobrovoľníci a členovia EI-RR, n.o pozorne sledujeme dianie a aktuálny vývoj na Ukrajine a iných častiach sveta. Ako nezisková organizácia sa snažíme promptne reagovať a efektívne pomáhať poskytovaním pomoci, našich skúseností a prostredníctvom služieb pre ľudí, ktorí museli v dôsledku vojny opustiť svoje domovy. Naši odborní členovia, dobrovoľníci a poradcovia sú pripravení poskytnúť materiálnu pomoc, potrebné služby a poradenstvo všetkým, ktorí to potrebujú.

V tejto aktivite spolupracujeme s mnohými organizáciami, ktoré sa predmetnej téme venujú. Najužšia spolupráca je s TENENET, o.z., pre ktorú poskytujeme poradenstvo a služby, ktoré sú určené utečencom s Ukrajiny. V spolupráci s TENENET o.z. participujeme na implementácii projektov financovaných z UNHCR, UNICEF a IOM.